บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

เราเริ่มต้นจากการดำเนินการธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง คิดค้นและวิจัยสูตรเครื่องสำอางใหม่ๆ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) จากนั้นจึงได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE , กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองรับลูกค้าทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด-การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา

 

บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

เราเริ่มต้นจากการดำเนินการธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง คิดค้นและวิจัยสูตรเครื่องสำอางใหม่ๆ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) จากนั้นจึงได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE , กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองรับลูกค้าทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด-การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศนนวัตกรรม ในการผลิตและพัฒนา สินค้าสุขภาพและความงาม ที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ”

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและความโดดเด่น
 • เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน
 • เราใส่ใจ.. ในการดูแลพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ  ใส่ใจ.. ทุกความรู้สึกของผู้บริโภค และใส่ใจ.. ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับด้านการผลิตที่ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ”

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการผลิตและพัฒนา สินค้าสุขภาพและความงาม ที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ”

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและความโดดเด่น
 • เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน
 • เราใส่ใจ.. ในการดูแลพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ  ใส่ใจ.. ทุกความรู้สึกของผู้บริโภค และใส่ใจ.. ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับด้านการผลิตที่ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ”

 

ARKARAPAT CHANAJINDASOPON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

PENCHIT CHAROENSIRI
QC & RD DIRECTOR

DR.SANG HYUN MOH
R&D MANEGER

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร

ARKARAPAT CHANAJINDASOPON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

PENCHIT CHAROENSIRI
QC & RD DIRECTOR

DR.SANG HYUN MOH
R&D MANEGER

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ในยุโรป
ผลิตภัณฑ์ในอิตาลี
ผลิตภัณฑ์ในฝรั่งเศส
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ในยุโรป
ผลิตภัณฑ์ในอิตาลี
ผลิตภัณฑ์ในฝรั่งเศส

 

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร

และดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร

และดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
GMP CERTIFICATE
CERTIFICATE OF MANUFACTURER
HALAL CERTIFICATE
GMP CERTIFICATE
CERTIFICATE OF MANUFACTURER
HALAL CERTIFICATE
CERTIFICATE OF REGISTERATION
CERTIFICATE OF REGISTERATION
GMP CERTIFICATE
G-CERTI ISO9001 OF ENKOREA
ICR ISO14001 OF ENKOREA
KISTI OF ENKOREA
CKA OF ENKOREA
OHSAS 18001 OF ENKOREA
CGMP OF ENKOREA
HACCP OF MAYJUNE
KOITA OF MAYJUNE
MOU MAYJUNE LIFE&HEALTH
MOU KOREA KMK COLOR
MOU ICURE
MOU FORESTA BEAUTY SALON
MOU SAHMYOOK
CERTIFICATE OF APPOINTMENT (SAHMYOOK)
GMP CERTIFICATE
CERTIFICATE OF MANUFACTURER
HALAL CERTIFICATE
GMP CERTIFICATE
CERTIFICATE OF MANUFACTURER
HALAL CERTIFICATE
CERTIFICATE OF REGISTRATION
CERTIFICATE OF REGISTRATION
GMP CERTIFICATE
G-CERTI ISO9001 OF ENKOREA
ICR ISO14001 OF ENKOREA
KISTI OF ENKOREA
CKA OF ENKOREA
OHSAS 18001 OF ENKOREA
CGMP OF ENKOREA
HACCP OF MAYJUNE
KOITA OF MAYJUNE
MOU MAYJUNE LIFE&HEALTH
MOU KOREA KMK COLOR
MOU ICURE
MOU FORESTA BEAUTY SALON
MOU SAHMYOOK
CERTIFICATE OF APPOINTMENT (SAHMYOOK)

เราสร้างโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เพราะเรา.. คือ เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

     ติดต่อ

  มือถือ : 063-464-1401,
  089-362-9491‬, 093-625-6556

  โทรศัพท์ : 02-987-1624-5
  Line : @tf-cosmetology
  อีเมล์ : sales@tfcosmetology.com
  เปิดจันทร์-เสาร์ | 8.30 –17.30

     สถานที่

  บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
  42/34 หมู่ 5 โครงการ แจนเซ่น เอสเอ็มอี
  ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150