นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมมือกับ บริษัท Vevy euroup ได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิต

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง นำโดยคุณอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ นำโดยทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ร่วมมือกับ บริษัท Vevy euroup นำโดย Dr. Vincenzo Rialdi ผู้ผลิตวัตถุดิบเครื่องสำอางชั่นนำระดับโลกจากประเทศอิตาลีได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตและมีการจัดอบรม Technical training seminar participation statement “skin sustainability cosmetic theory and technique

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *