การประชุมยกระดับวงการนวัตกรรมเครื่องสำอางเกาหลี

ภาพบรรยากาศ การประชุมยกระดับวงการนวัตกรรมเครื่องสำอางเกาหลี ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
​โปรเจคใหม่ ของบริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด