บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

เราเริ่มต้นจากการดำเนินการธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง คิดค้นและวิจัยสูตรเครื่องสำอางใหม่ๆ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) จากนั้นจึงได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE , กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองรับลูกค้าทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด-การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา

 

บริษัท ทีเอฟคอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533

เราเริ่มต้นจากการดำเนินการธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง คิดค้นและวิจัยสูตรเครื่องสำอางใหม่ๆ โดยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) จากนั้นจึงได้ขยายธุรกิจสู่การเป็น โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE , กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองรับลูกค้าทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด-การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการผลิตและพัฒนา สินค้าสุขภาพและความงาม ที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ”

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและความโดดเด่น
  • เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน
  • เราใส่ใจ.. ในการดูแลพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ  ใส่ใจ.. ทุกความรู้สึกของผู้บริโภค และใส่ใจ.. ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับด้านการผลิตที่ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ” 

วิสัยทัศน์

“ เป็นเลิศด้านนวัตกรรม ในการผลิตและพัฒนา สินค้าสุขภาพและความงาม ที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ”

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพและความโดดเด่น
  • เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในตลาดแข่งขัน
  • เราใส่ใจ.. ในการดูแลพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ  ใส่ใจ.. ทุกความรู้สึกของผู้บริโภค และใส่ใจ.. ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับด้านการผลิตที่ทันยุคทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ” 

ARKARAPAT CHANAJINDASOPON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

PENCHIT CHAROENSIRI
QC & RD DIRECTOR

DR.SANG HYUN MOH
R&D MANEGER

เรา คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ FACIAL CARE, BODY CARE, HAIR CARE , กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPA และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองรับลูกค้าทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ARKARAPAT CHANAJINDASOPON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

PENCHIT CHAROENSIRI
QC & RD DIRECTOR

DR.SANG HYUN MOH
R&D MANEGER

คิดอะไรไม่ออกบอกเรา…  เราคือเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้ที่ 

 📞 06-3535-2158 , 09-3625-6556 , 0-2987-1625

💻E-mail: tfcosmetology.official@gmail.com