ตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย)จำกัด ได้ตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม และเครื่องสำอาง โดย คุณอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก ผู้สนับสนุนฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงประจำปี 2016-2017 หารือกับ ดร. ปาร์ค จู อี คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยซัมยุค ประเทศเกาหลีใต้ ในการเดินทางไปทำความตกลงร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อสร้างนวัตกรรมความงามแห่งอนาคต