เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าของเราเสมอมา เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ..  เพราะเราโดดเด่น ในเรื่องคุณภาพ และ มาตรฐาน สำหรับการ ผลิตสินค้าสุขภาพ และ ผลิตสินค้าเพื่อความงาม ทุกประเภท ซ่งเราให้บริการ ครอบคลุมอย่าง ครบวงจร  พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพ และ ความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้ บริการครบวงจร  มีสินค้าให้เลือก หลากหลาย  อาทิ  รับผลิตครีม และ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ชนิดต่างๆ  , รับผลิตเครื่องสำอาง , รับผลิตเซรั่ม และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง , รับผลิตสบู่  ,รับผลิตโลชั่น , รับผลิตอาหารเสริม 

ซึ่งคุณสามารถมั่นใจ ในคุณภาพสินค้า ที่ผลิตจากเราได้ เพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ในการผลิต และ เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน อย่างครบครัน สินค้าของเรา จึงถูกต้องตามมาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และ ทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการ ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด – การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย  

 

เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าของเราเสมอมา เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ..  เพราะเราโดดเด่น ในเรื่องคุณภาพ และ มาตรฐาน สำหรับการ ผลิตสินค้าสุขภาพ และ ผลิตสินค้าเพื่อความงาม ทุกประเภท ซ่งเราให้บริการ ครอบคลุมอย่าง ครบวงจร  พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพ และ ความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้ บริการครบวงจร  มีสินค้าให้เลือก หลากหลาย  อาทิ  รับผลิตครีม และ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ชนิดต่างๆ  , รับผลิตเครื่องสำอาง , รับผลิตเซรั่ม และ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง , รับผลิตสบู่  ,รับผลิตโลชั่น , รับผลิตอาหารเสริม 

ซึ่งคุณสามารถมั่นใจ ในคุณภาพสินค้า ที่ผลิตจากเราได้ เพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ในการผลิต และ เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน อย่างครบครัน สินค้าของเรา จึงถูกต้องตามมาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และ ทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ตลอดจนเรายังมีการให้บริการ ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด – การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย  

 

เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าของเรา เสมอมา เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ..  เพราะเราโดดเด่น ในเรื่องคุณภาพ และ มาตรฐาน สำหรับการ ผลิตสินค้าสุขภาพ และ ผลิตสินค้าเพื่อความงาม ทุกประเภท ซ่งเราให้บริการ ครอบคลุมอย่าง ครบวงจร  พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

คิดอะไรไม่ออกบอกเรา…  เราคือเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้ที่  📞 06-3535-2158 , 09-3625-6556 , 0-2987-1625

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเราเสมอมา เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ..  เพราะเราโดดเด่น ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับการ ผลิตสินค้าสุขภาพ และ ผลิตสินค้าเพื่อความงาม ทุกประเภท ซึ่งเราให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร  พร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ

 

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด คือ โรงงานผลิตสินค้าสุขภาพและความงาม ทุกประเภท ซึ่งให้บริการครบวงจร  มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย  อาทิ  รับผลิตครีม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชนิดต่างๆ  , รับผลิตเครื่องสำอาง , รับผลิตเซรั่ม และผลิตภัณฑ์เวชสำอาง , รับผลิตสบู่  ,รับผลิตโลชั่น , รับผลิตอาหารเสริม

ซึ่งคุณสามารถมั่นใจ ในคุณภาพสินค้าที่ผลิตจากเราได้ เพราะเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิต และเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน สินค้าของเราจึงถูกต้องตามมาตรฐาน GMP และ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีบุคลากร และทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในด้านการผลิต ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาสินค้า ด้วยวิธีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเรายังมีการให้บริการที่ครอบคลุมถึงเรื่อง การวางแผนการตลาด-การขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้แบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจากเรา

คิดอะไรไม่ออกบอกเรา…  เราคือเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้ที่

📞 06-3535-2158 , 09-3625-6556 , 0-2987-1625