พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตครีม และเครื่องสำอาง ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต