ลงนาม MOU สวนสุนันทา

ซัมยุกลงนามMOUสวนสุนันทาหนุนยูลีกหญิง

มหาวิทยาลัยซัมยุกแห่งเกาหลีใต้ เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนครู อาจารย์และนักศึกษา เปิดหลักสูตรการออกแบบทรงผมและความงาม รับมิสยูลีกและรองไปเข้าคอร์สที่เกาหลีใต้ และรับทีมแชมป์ยูลีกหญิงไปแข่งขันนัดพิเศกับทีมมหาวิทยาลัยในเกาหลี

นางสาวอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 และประธานคณะกรรมการจัดการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ ลีก 2561 ในฐานะผู้ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยซัมยุก ประเทศเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า จากการเรียนเชิญโปรเฟสเซอร์ คิม จอง ชุน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัมยุกเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ปรเมศร์ แสงอ่อน รองคณบดีวิทยาลัยวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนั้น ทางผู้แทนจากมหาวิทยาลัยซัมยุก ได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ และภัณฑารักษ์ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งสาธิตการทำเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง และเครื่องแขวนกลิ่นตะแคง ซึ่งคณะผู้แทนจากซัมยุกได้ให้ความสนใจและร่วมร้อยเครื่องแขวนในครั้งนี้ด้วย พร้อมกล่าวชื่นชมและประทับใจกับกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปวัฒนธรรมของสวนสุนันทา

ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดมิสยูลีก 2561 กล่าวต่อว่าในส่วนของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันนั้น จะประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยซัมยุกจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเปิดหลักสูตรการทำผมและความงาม รวมถึงเรื่องเครื่องสำอางและสมุนไพร เริ่มจากหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น และวางแผนเพื่อเปิดหลักสูตรปริญญาบัตรในอนาคต 2.จัดหลักสูตรต่อยอดระดับสูงที่ประเทศเกาหลี สำหรับผู้สนใจเรื่องการทำผมและความงาม ตลอดจนเรื่องเครื่องสำอางและสมุนไพรในเกาหลี 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาสำหรับอาจาย์และนักศึกษาให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซัมยุก4.มหาวิทยาลัยซัมยุกจะรับผู้ชนะเลิศการประกวดมิสยูลีก 2561 และรอง ไปเข้าคอร์สอบรมและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีและเข้าคอร์สอบบรมบุคลิคภาพเพื่อต่อยอดไปสู่การประกวดนางงามระดับชาติ และ5มหาวิทยาลัยซัมยุคเป็นเจ้าภาพประสานเรื่องการส่งทีมฟุตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ มาแข่งขันนัดพิเศษกับทีมแชมป์ฟุตบอลยูลีกหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 และการรับทีมแชมป์ยูลีกหญิง 2561 ไปแข่งขันกับทีมมหาวิทยาลัยในเกาหลี โดยสนับสนุนที่พักตลอดการแข่งขัน

นางสาวอัครภัสสร์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่โปรเฟสเซอร์ คิม จอง ชุน เดินทางกลับไปประเทศเกาหลีใต้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยซัมยุก โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย จะเดินทางมาลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในวันที่ 31 ม.ค.ปีหน้า ซึ่งเชื่อว่าการMOU ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและคณาจารย์ของของสวนสุนันทา ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองชาติ และนำองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบทรงผมและความงามมาพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย และการได้ไปร่วมศึกษาศิลปวัฒนธรรมของชาติเกาหลีใต้ กับการได้มีโอกาสส่งผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดมิสยูลีกไปเข้าคอร์สอบรมระยะสั้น ๆ ที่เกาหลีใต้จะเป็นการต่อยอดให้ผู้ชนะการประกวดมิสยูลีกก้าวไปสู่ความความงานระดับชาติได้ต่อไป

ข้อมูลข่าว https://www.dailynews.co.th/sports/617781