NEWS&ACTIVITY
ลงนาม MOU สวนสุนันทา

ซัมยุกลงนามMOUสวนสุนันทาหนุนยูลีกหญิง มหาวิทยาลัยซัมยุกแห่งเกาหลีใต้ เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนครู อาจารย์และนักศึกษา เปิดหลักสูตรการออกแบบทรงผมและความงาม รับมิสยูลีกและรองไปเข้าคอร์สที่เกาหลีใต้ และรับทีมแชมป์ยูลีกหญิงไปแข่งขันนัดพิเศกับทีมมหาวิทยาลัยในเกาหลี นางสาวอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 และประธานคณะกรรมการจัดการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้...

มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่

มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่ มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่ ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกหญิง เตรียมรื้อฟื้นการประกวดมิสยูลีกหญิง ที่ถูกพับเก็บไปนานเกือบสิบปี กลับมาจัดการประกวดใหม่ ควบคู่กันไปกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกหญิง 2560-61 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสามารถส่งนิสิต นักศึกเข้าร่วมประชันความงามและความสามารถได้ทุกสถาบัน การประกวดรอบสุดท้ายวันจันทร์ที่...

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ”

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดโครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” เชิญวิทยากรชื่อดังร่วมเสริมสร้างความรู้พร้อมแนะเคล็ดไม่ลับสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรภายใต้มาตรฐานกองทุนหมู่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล...

All news&activity
ลงนาม MOU สวนสุนันทา

ซัมยุกลงนามMOUสวนสุนันทาหนุนยูลีกหญิง มหาวิทยาลัยซัมยุกแห่งเกาหลีใต้ เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนครู อาจารย์และนักศึกษา เปิดหลักสูตรการออกแบบทรงผมและความงาม รับมิสยูลีกและรองไปเข้าคอร์สที่เกาหลีใต้ และรับทีมแชมป์ยูลีกหญิงไปแข่งขันนัดพิเศกับทีมมหาวิทยาลัยในเกาหลี นางสาวอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 และประธานคณะกรรมการจัดการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้...

มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่

มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่ มิสยูลีก ฟืนคืนชีพฝ่ายจัดยูลีกเห็นค่า จัดประกวดขึ้นใหม่ยิ่งใหญ่อลังการแน่ ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกหญิง เตรียมรื้อฟื้นการประกวดมิสยูลีกหญิง ที่ถูกพับเก็บไปนานเกือบสิบปี กลับมาจัดการประกวดใหม่ ควบคู่กันไปกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูลีกหญิง 2560-61 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสามารถส่งนิสิต นักศึกเข้าร่วมประชันความงามและความสามารถได้ทุกสถาบัน การประกวดรอบสุดท้ายวันจันทร์ที่...

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ”

โครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดโครงการ“การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ” เชิญวิทยากรชื่อดังร่วมเสริมสร้างความรู้พร้อมแนะเคล็ดไม่ลับสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า ความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในการช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรภายใต้มาตรฐานกองทุนหมู่บ้านให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล...