สนับสนุนโครงการประกวด KIDS ANGEL CONTEST ครั้งที่3

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการประกวด Kids angel contest ครั้งที่3

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตครีม สบู่ และเครื่องสำอาง ค์ โดยคุณอัครภัสสร์  ชนะจินดาโสภณ  ได้มีโอกาสให้การสนับสนุนโครงการประกวด Kids angel contest ครั้งที่3 ในวันที่ 25 ตุลาคม 58 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน มีความกล้าคิด กล้าเเสดงออก  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป