แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกอุมศึกษาหญิง

งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกอุมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ปี 2561

บริษัททีเอฟคอสเมโทโลจี นำโดยคุณอัครภัสสร ชนะจินดาโสภณ ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลลีกอุมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ปี 2561

ภาพบรรยากาศในการแถลงข่าง https://www.youtube.com/watch?v=0HJbhT7T0u4