ให้ความรู้อบรม ยกระดับสินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ

บริษัททีเอฟคอสเมโทโลจี นำโดยคุณอัครภัสสร ชนะจินดาโสภณ และ ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับสินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ

บริษัททีเอฟคอสเมโทโลจี นำโดยคุณอัครภัสสร ชนะจินดาโสภณ และ ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและยกระดับสินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน จัดอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

งานจัดอบรมครั้งนี้  โดยมี คุณอัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งใครๆก็ต่างขนานนามว่าเป็น “นางฟ้าชาวดิน” ได้มาให้ความรู้การทำธุรกิจแก่ตัวแทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ยกระดับสมุนไพรไทย ทั้งด้านมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้หลักสูตรเคล็ดลับการสร้างอาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา ยกระดับสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล